• 14 באוגוסט 2015

  פיגור ברישום ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עוזרת בית

  עוזרת הבית מועסקת אצלנו מספר שנים והזנחנו את הרישום בביטוח הלאומי ואת התשלום עבורה. כן שלמנו לה דמי חופשה ואפילו חופשת לידה.
  רוצה להסדיר את העניין ואף לדווח רטרואקטיבית. מאת הביטוח הלאומי עולה לכאורה כי אדרש לשלם דמי ביטוח לאומי כאילו היא מרווחיה שכר בגובה מחצית השכר הממוצע במשק עבור כל חודש רטרואקטבי כשבפועל מרוויחה 600 ש"ח לחודש, + הצמדות וקנסות. היש דרך להסדיר את העניין מבלי להידרש לסכטמי העתק האלה?

  14 באוגוסט 2015
 • 16 באוגוסט 2015

  פיגור ברישום ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עוזרת בית

  בפועל ניתן לשלם עד שנה אחת אחורה ללא קנסות. יש לפנות למוסד לביטוח הלאומי בצירוף תצהיר שלכם ושל העובדת הכלל פירוט של תקופת ההעסקה תדירותה והשכר ששולם בעדה וכן הצהרה על קרבה משפחתית.

  16 באוגוסט 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?