• 17 באוגוסט 2012

  מכירת וקניית זכויות עסק חי והבטחת כספי הצדדים

  אנחנו מספר משקיעים הרוצים לרכוש עסק חי, כאשר בין היתר יימכר לנו השם, המוניטין, הלקוחות וכלל מוצרי החברה מהמוכרים.
  אנחנו מעוניינים כי הבעלים הישנים ועוד מספר עובדים מטעמם יישארו לתקופה מסוימת לחפיפה, שימור, לימוד והכרת קהל הלקוחות, כאשר המוכרים וחלק מעובדיהם יישארו כשכירים תחתינו לכל התקופה המוסכמת ולאחר מכן כולנו ניפרד בהסכמה כידידים.
  אנחנו אשר משקיעים כספים רבים בקניית העסק תוהים מה ניתן לעשות ואיך להבטיח את עצמנו במידה ובתקופת החפיפה והעבודה עם המוכרים/שכירים החדשים תחתיהם תיכשל ולא תהיה לנו כימיה מולם?
  מה יקרה בתקופה המוסכמת עד להעברת העסק במלואו לידינו ועד לסיום ההעסקה המוסכמת של המוכרים ועובדיהם כשכירים במידה ולא תהיה כימיה ותהיה חוסר התאמה בגין החשיבות הרבה בהשארתם מבחינתנו לפחות בתקופת הביניים ועד לאחר רכישת העסק על ידינו ושימור העסק?
  כיצד ניתן לשפות ולפצות אותנו אם בכלל במידה ויהיה כשל בעסקה ואי התאמה מול המוכרים ושאר עובדיהם כשכירים שלנו ומכאן אי יכולת לתפעל את העסק וללמוד אותו כראוי על ידינו והכרת לקוחות העסק ושמירת המצב הקיים בתקופת הביניים עד לסיום ההעסקה הצפוי מול המוכרים בעתיד לאחר תקופת הביניים?
  כיצד מבטיחים אותנו ואת והמוכרים גם יחד בתקופת הביניים והעסקת המוכרים כשכירים בשילוב עובדיהם תחתינו לאור שינוי מעמדם בפועל בגין המכר וקניית העסק ומה מקובל לרשום בהסכם מכר העסק להבטחת זכויות כלל הצדדים?
  תודה

  17 באוגוסט 2012
 • 23 באוגוסט 2012

  מכירת וקניית זכויות עסק חי והבטחת כספי הצדדים

  שלום רב

  העיכוב בתשובה נובע משהות בחופשה.

  הסוגייה שהעלית מוכרת וניתנת לפתרון באמצעות מנגנונים חוזיים שונים.
  כך למשל, הסכמה על כך שהעובדים מפוטרים על ידי המוכר, ואתם מעסיקים אותם מחדש. כך, במידה ולא יעמדו ביעדים, ניתן לפטרם תוך פרק זמן קצר בלי לחשוש מזכויות שנצברו.
  באותו אופן ניתן להגדיר את מעמדם של המוכרים, דהיינו כשכירים לתקופת זמן מוגדרת מראש. ניתן גם להחזיק חלק מהתמורה אצלכם עד לאחר סיום אותה תקופה.
  מעל לכל, מומלץ שאתם או נציגיכם תלמדו היטב את תפעול העסק עוד לפני הרכישה, כך שלא תהיו תלויים באופן מוגזם בגןרמים הנ"ל.
  בהצלחה

  23 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?