• 13 במרץ 2013

  דו"ח חניה כחול לבן

  לום רב,
  חניתי בשעה 16:00 ברחוב חד סיטרי בצד שמאל ליד מדרכה שאבני השפה שלה צבועות כחול לבן, בדקתי בכניסה לרחוב האם יש תמרור שמורה על תשלום חניה ולא מצאתי (לא בצד ימין ולא בשמאל) לא את תמרור 626 ולא את 439. כשחזרתי לרכב היה בדיוק פקח שנתן לי דו"ח, כשפניתי אליו שאין תמרור ברחוב הוא אמר לי שידוע לכולם שצריך לשים תו חניה ברחוב הנ"ל ושגם ברחובות האחרים אין שלטים ואנשים עדיין שמים תווי חניה. יש לציין שיש מכשיר אחד או שניים למכירת תווי חניה ברחוב הנ"ל, לאחר מכן דייר שגר ברחוב הנ"ל אמר לי שאמנם אין שילוט אבל באמת ידוע שהחניה בתשלום בין השעות 7:00-19:00. לאחר מכן גם שמתי לב שבאחת מהכניסות לעיר יש תמרור בודד שמציין שיש הסדרי חניה בתשלום בעיר.
  כמה שאני יודע חייב להיות תמרור (439) בכניסה לרחוב לאחר הצומת שמציין את שעות החניה בתשלום בכל אחד מצדדי הכביש, אחרת החניה ללא תשלום למרות סימון כחול לבן, אני טועה?
  סעיף האישום הוא: העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיסי חניה: מבלי ששילמת את אגרת ההסדר בשיעור שנקבע בתוספת לחוק העזר.
  האם רק כאשר יש תמרור 626 + כחול לבן (817) החניה היא ללא תשלום? האם 817 לבדו מציין שהחניה בתשלום?
  האם חובתי בתור אזרח לבדוק מה רשום על מכשיר מכירת תווי החניה?
  האם יש סיכוי לביטול הדו"ח? ומה עדיף להישפט או לכתוב מכתב? (כבר עברו 30 יום ממועד מתן הדו"ח)

  תודה, גיל

  13 במרץ 2013
 • מנהל הפורום עורך דין תעבורה דודי דויטש 15 במרץ 2013

  דו"ח חניה כחול לבן

  גיל שלום,
  עקרונית, החוק מחייב הצבת תמרור המורה על הסדרי החניה.
  אזרח אינו אמור לנחש מה 'ידוע' לתושבי הרחוב.
  יתירה מזאת- אף תושבי הרחוב עצמם אינם מחויבים לשלם ללא הוריה באמצעות תמרור מתאים, ואף אם ידוע להם אחרת באמצעות שמועה.
  יש לבדוק את שאלתך בכפוף לחוקי העזר העירוניים של הרשות בה מדובר, ולפיכך, מומלץ לך לפנות לרשות בבקשה לעיין בחוקים כאמור. רשויות רבות מפרסמות את חוקי העזר שלהן באתר האינטרנט של העיריה.
  בהצלחה.

  15 במרץ 2013
  • 19 במרץ 2013

   דו"ח חניה כחול לבן

   תודה על המענה, מצ"ב חוק העזר העירוני כפי שמופיע באתר העירייה:

   סמכות להסדיר חניית רכב
   2. בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש העירייה לאסור, להגביל ולהסדיר בתחום העירייה את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב, וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר בחניה בבת אחת באותו מקום.

   מקום חניה מוסדר תיקון: תשכ"ח, תשל"ה
   3. (א) ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המשטרה,לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר.
   (ב) קבע ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א) תוסדר החניה על ידי סדרן או כרטיסי
   חנייה או באמצעות מכשירים מיכניים.
   (בב) אדם המעמיד רכב במקום חניה חייב לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור
   בחניה.
   (ג) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו, ובלבד שלא תותר חניה לזמן העולה על זמן החניה המוגבל בהוראות הכתובות בו.
   (גג) סודרה החנייה באמצעות כרטיסי חנייה, חייב אדם, המעמיד רכב במקום החנייה -
   1) להעמידו בתוך אחד השטחים הפנויים והמסומנים בקווי צבע או באופן אחר - )
   אם ישנם שטחים מסומנים;
   2) מיד עם החניית הרכב לתלוש או לנקב את חלקי כרטיס החנייה שבהם )
   מסומנים התאריך ומשך החנייה;
   3) להצמיד את כרטיס החנייה לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של )
   הרכב בצד הפנימי הקרוב למדרכה, באופן שסימון משך החנייה והתאריך ייראו
   מבחוץ.
   4) לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החנייה ועל )
   התמרור המוצב בשטח המיועד לחנייה בכל הנוגע למקום החנייה, זמני החנייה
   המותרים, משך החנייה, מילוי כרטיס החנייה וכל ענין אחר הקשור בהסדרת
   החנייה.
   (ד) הותקנו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכב
   באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם
   להוראות הכתובות בשלטים, בסימנים וכיוצא באלה.

   תמרורים
   9. ראש העירייה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף 2 על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

   אגרת הסדר תיקון: תשמ"ד
   11 . (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר, אלא אם שילם אגרת הסדר בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

   כמו כן באתר העירייה יש רשימת רחובות בהם יש צורך בתשלום עבור החניה.
   מה שעוד לא ציינתי שעל גביי המדחן רשומות שעות החניה והתשלום, האם שילוט זה יכול להחליף את תמרור 626 לפי החוק?

   תודה, גיל

   19 במרץ 2013
  • 19 במרץ 2013

   דו"ח חניה כחול לבן

   תודה על המענה, מצ"ב חוק העזר העירוני כפי שמופיע באתר העירייה:

   סמכות להסדיר חניית רכב
   2. בהסכמת המפקח על התעבורה ולאחר התייעצות עם מפקד המשטרה, רשאי ראש העירייה לאסור, להגביל ולהסדיר בתחום העירייה את העמדתו של רכב או סוג מסויים של רכב, לקבוע רחוב כמקום חניה שבו מותרת החניה לרכב או לסוג מסויים של רכב, וכן לקבוע את הימים, השעות והתקופות שבהם מותרת החניה ואת מספר כלי הרכב המותר בחניה בבת אחת באותו מקום.

   מקום חניה מוסדר תיקון: תשכ"ח, תשל"ה
   3. (א) ראש העירייה רשאי, לאחר התייעצות עם המפקח על התעבורה ועם מפקד המשטרה,לקבוע מקום חניה כמקום חניה מוסדר.
   (ב) קבע ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (א) תוסדר החניה על ידי סדרן או כרטיסי
   חנייה או באמצעות מכשירים מיכניים.
   (בב) אדם המעמיד רכב במקום חניה חייב לציית להוראות הסדרן בכל ענין הקשור
   בחניה.
   (ג) סודרה החניה באמצעות מכשירים מיכניים, חייב אדם המעמיד רכב במקום החניה להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך והפנויים, מול המכשיר המסונף לאותו שטח, ולהפעיל את המכשיר בהתאם להוראות הכתובות בו, ובלבד שלא תותר חניה לזמן העולה על זמן החניה המוגבל בהוראות הכתובות בו.
   (גג) סודרה החנייה באמצעות כרטיסי חנייה, חייב אדם, המעמיד רכב במקום החנייה -
   1) להעמידו בתוך אחד השטחים הפנויים והמסומנים בקווי צבע או באופן אחר - )
   אם ישנם שטחים מסומנים;
   2) מיד עם החניית הרכב לתלוש או לנקב את חלקי כרטיס החנייה שבהם )
   מסומנים התאריך ומשך החנייה;
   3) להצמיד את כרטיס החנייה לשמשה הקדמית או לחלון הדלת הקדמית של )
   הרכב בצד הפנימי הקרוב למדרכה, באופן שסימון משך החנייה והתאריך ייראו
   מבחוץ.
   4) לציית ולמלא אחר כל ההוראות המפורטות על גבי כרטיס החנייה ועל )
   התמרור המוצב בשטח המיועד לחנייה בכל הנוגע למקום החנייה, זמני החנייה
   המותרים, משך החנייה, מילוי כרטיס החנייה וכל ענין אחר הקשור בהסדרת
   החנייה.
   (ד) הותקנו במקום חניה שלטים, סימנים וכיוצא באלה, חייב אדם המעמיד רכב
   באותו מקום להעמידו בתוך אחד מהשטחים המסומנים לשם כך בהתאם
   להוראות הכתובות בשלטים, בסימנים וכיוצא באלה.

   תמרורים
   9. ראש העירייה יציין כל מקום חניה וכן כל איסור, הגבלה או הסדר שנקבעו לפי סעיף 2 על ידי תמרור מתאים שנקבע בהודעה.

   אגרת הסדר תיקון: תשמ"ד
   11 . (א) לא יעמיד אדם ולא יחנה רכב במקום חניה מוסדר, אלא אם שילם אגרת הסדר בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה.

   כמו כן באתר העירייה יש רשימת רחובות בהם יש צורך בתשלום עבור החניה.
   מה שעוד לא ציינתי שעל גביי המדחן רשומות שעות החניה והתשלום, האם שילוט זה יכול להחליף את תמרור 626 לפי החוק?

   תודה, גיל

   19 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?