• 1 במרץ 2012

  מבקשת הבהרה בנושא הפנסיה

  מבקשת הבהרה נוספת,
  האם חברת קיבוץ זכאית לפנסיה מהקיבוץ רק בגיל 67? אם הגיעה לקיבוץ בגיל 20 היא צריכה לעבוד 47 שנה עד לקבלת הפנסיה?
  מה דין היציאה לפנסיה מוקדמת, בגיל 64-65 ולא כעובדת משרד החינוך(בעיקר בגין הקושי למצוא מקום עבודה)?

  1 במרץ 2012
 • 6 במרץ 2012

  מבקשת הבהרה בנושא הפנסיה

  שלום שוב,
  במענה לשתי השאלות, אפנה שוב לתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש) תשס"ו 2005 הקובעות כי על קיבוץ מתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית. כפי שציינתי בתשובתי מיום 1.3.12, גיל הפרישה הינו 67 ומגיל זה על הקיבוץ להבטיח את צרכי החברים כאמור לעיל.

  6 במרץ 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?