• 13 במרץ 2012

  שטח מיועד לחקלאות

  למשפחתי יש שטח של דונם במושב. השטח הזה מיועד לחקלאות אך בפועל הוא עומד שומם. האם למרות שהשטח הזה מיועד לחקלאות יש אפשרות להביא לשם קרוואן ולגור בו? האם צריך אישורים לכך?

  13 במרץ 2012
 • 14 במרץ 2012

  שטח מיועד לחקלאות

  בועז שלום,
  שימוש בקרקע חקלאית למגורים מוגדר כ"שימוש חורג" לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) תשכ"ז – 1967. חוק ההתיישבות קובע כי המחזיק בקרקע חקלאית לא ינהג בקרקע שימוש חורג אלא אם קיבל היתר בכתב משר החקלאות או ממי שהשר הסמיכו לכך. לפיכך, בקשות לשימוש חורג יש להגיש לוועדה המוסמכת במשרד החקלאות.

  14 במרץ 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?