• 27 במרץ 2012

  מחסן במקום לול תרנגולות

  במשק של משפחתי היה בעבר לול תרנגולות גדול שהפכנו אותו למחסן. לא חרגנו מגבולות שטח הלול. שאלתי היא - האם יש אפשרות לקבל עליו אישור רשמי? במידה ולא נקבל עליו אישור, כיצד זה יכול לפגוע בנו? מה ההשלכות של זה?

  27 במרץ 2012
 • 28 במרץ 2012

  מחסן במקום לול תרנגולות

  הנני מפנה אותך להחלטה מס' 1101 של מנהל מקרקעי ישראל. בהתאם להחלטה זו, שימוש במבנים המצויים בשטח המגורים של חלקה א' (המוגדר בהחלטה) לצורך תעסוקה לא חקלאית טעון קבלת אישור ממנהל מקרקעי ישראל. התנאים למתן האישור מפורטים בסעיף 2 להחלטה. לעניין תעסוקה לא חקלאית במבנה המצוי בחוץ לשטח המגורים ראה סעיף 2.5 להחלטה. כמו כן, תנאי לאישור תעסוקה לא חקלאית הוא כי ישולם למנהל דמי חכירה כאמור בסעיף 3 להחלטה מס' 1101. עוד אציין כי בפסק דין שניתן לאחרונה קיבל בית משפט השלום תביעה שהגיש מנהל מקרקעי ישראל נגד 36 מתושבי מושב אורה ונתן צו מניעה האוסר על התושבים להשתמש בלולים שאותם הסבו למטרות אחסנה, ייצור או מסחר. בפסק הדין נקבע כי על מנת להסדיר את השימוש הלא חקלאי בנחלותיהם ובמבנים ששימשו בעבר ללולים, על התושבים לקבל את הסכמת המנהל לשימושים אלו ולשלם דמי שימוש המתחייבים מכך.

  28 במרץ 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?