• 5 באפריל 2012

  רישום נחלה כמשק עזר

  אנחנו קבוצה של תושבים ממושב במרכז הארץ. התברר לנו שאנשים שנמצאים בוועד המושב עשו טעות (בכוונה או שלא בכוונה) ורשמו את הנחלות שלנו כמשק עזר ולא כנחלה. כעת יש לנו בעיה רצינית לתקן את הטעות הזו. על מי לתקן את הטעות? עלינו התושבים שנפגעו או על אנשי הוועד שעשו את הטעות? והאם מגיע פיצוי לאותן משפחות שנפגעו מהטעות הזו? תודה

  5 באפריל 2012
 • 5 באפריל 2012

  רישום נחלה כמשק עזר

  יורם שלום,
  הנני מפנה אותך לפסק הדין שנתן בית המשפט העליון בעא 8871/08 רמת רזיאל כפר שיתופי של תנועת חרות בית"ר בע"מ נ' נחמה אהרונסון (2010). באותו עניין הגישו חברי מושב תביעה בדרישה להצהיר כי הם בעלי זכויות חכירה בנחלה. האגודה התנגדה בטענה כי מעמדו של המגרש הינו "בית מקצועי" ולא "משק עזר" ועל כן יש לייחס אליו רק את הזכויות הצומחות ממעמד זה. בפסק הדין אישר בית המשפט העליון את החלטת בית המשפט קמא אשר קבע כי מדובר במשק עזר. לצורך הכרעתו סקר בית המשפט קמא מסמכים היסטוריים וכן ראיות רלוונטיות נוספות (כגון: האם התייחסו אל חברי המושב כבעלי משק עזר, כיצד התייחסה הסוכנות למגרש וכו'). בית המשפט העליון קבע עוד, כי מעמדה של האגודה מוגבל ביחס לקביעת מעמדו של המגרש והיא בגדר ממליצה בלבד. מפסק הדין הנ"ל ניתן ללמוד כי דרך פעולה אחת העומדת לכם הינה פנייה לבית המשפט בתביעה למתן פסד דין הצהרתי בדבר סיווגו של המגרש. בנוסף, ככל שבוצעה בעניינכם עוולה על ידי האגודה או מי מטעמה (למשל רשלנות) והדבר גרם לכם לנזק, ניתן לתבוע פיצויים. כמובן שתביעת הפיצויים תיבחן לגופו של עניין (לרבות שאלת ההתיישנות וכו'). אנו ממליצים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ פרטני בנושא.

  5 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?