• 20 במאי 2012

  תקציב ועד מקומי

  קראתי בפרוטורול של מועצה אזורית "מהשנה (2009)והלאה נדרשים היישובים לצרף מסמך נלווה לתקציבים ובו מפורטים הסטיות שבין התקציב לביצוע וההפרשים משנה קודמת".שאלתי פקידים שונים היכן נמצאת ההוראה הזו,אבל לצערי לא הצלחתי לקבל תשובה.אולי את יודעת היכן נמצאת ההוראה הזו?
  תודה
  אליהו

  20 במאי 2012
 • 23 במאי 2012

  תקציב ועד מקומי

  אליהו שלום,
  סעיף 134(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח-1958 קובע כי "לשם מילוי תפקידו לפי צו זה יכין ועד מקומי, בהתאם להוראות השר, תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ויגישו למועצה לאישור".
  ההוראה המפורטת בשאלתך מקורה ב"הנחיות להגשת מסגרת תקציב הרשות המקומית" שמוציא משרד הפנים. כך, בנספח א' להנחיות הנ"ל לשנת 2012 נקבע בין השאר כי: "על הרשות להסביר בצורה מפורטת ובכל סעיף בנפרד, את השינויים בין תקציב 2012 לבין הביצוע בשנת 2011, מעודכן למחירי 2012".

  23 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?