• 12 באוגוסט 2012

  ועד במושב

  האם הועד במושב יכול להחליט שהוא לא מקבל חבר חדש אליו?

  12 באוגוסט 2012
 • 16 באוגוסט 2012

  ועד במושב

  אריאלה שלום,
  הסמכות לקבל החלטה בבקשה להתקבל כחבר נתונה לאורגן שנקבע בתקנון האגודה. לעיתים די בהחלטת הועד ולעיתים הדבר תלוי בהחלטת האסיפה הכללית. כאמור, עלייך לבדוק מה נקבע בתקנון האגודה. יש לציין כי בהתאם לסעיף 2(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג -1973 על החלטת סירוב שניתנה על ידי ועד ההנהלה קיימת זכות ערעור באסיפה הכללית, זולת אם נקבעה רשות אחרת בתקנון האגודה.

  16 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?