• 26 באוגוסט 2012

  וועדת קבלה לישוב ותנאי קבלה

  איילת שלום לך. אנחנו משפחה המועמדת לחברות בקיבוץ בדרום. כשהתקבלנו למועמדות עמדנו בכל התנאים שדרש הקיבוץ מבחינה כספית ומבחנים אלא ש... לאחרונה שינה הקיבוץ את התנאים ואיננו עומדים בהם כעת.אם כך יהיה נאלץ לעזוב את הקיבוץ ולפנות את דירתנו. שאלתנו האם יש לזה תקדים? האם שינוי החוזה ע"י צד אחד הקיבוץ הוא מוחלט ומותר להם לעשות זאת? מבחינתנו המשמעות היא אחרי 5 שנים שהעתקנו את חיינו למקום, חינוך ילדינו, מקומות העבודה... הכל נצטרך לשנות ולהתחיל מהתחלה??

  26 באוגוסט 2012
 • 29 באוגוסט 2012

  וועדת קבלה לישוב ותנאי קבלה

  אביה שלום,
  משאלתך לא ברור האם הקיבוץ תיקן את התנאים הקבועים בתקנון הקיבוץ בדבר קבלת חברים או שמא הקיבוץ שינה את החוזה הספציפי שנחתם עמכם. כמו כן, לצורך מתן מענה לשאלותיך עלי לעיין במסמכים הרלוונטיים ולבחון את נסיבות העניין. בכפוף לאמור אציין, כי לעניין תקנון האגודה נקבע בפסיקה כי התקנון הוא מסמך המחייב את חברי האגודה ואין הוראותיו מחייבות או מזכות מועמד, שטרם התקבל לאגודה, לתבוע על פיו. כמו כן, ככלל, בפסיקה נקבע כי גם אם הפסקת מועמדותו של מועמד נעשית תוך הפרת הסכם, בית המשפט לא יכפה על אגודה לקבל כחבר מי שאין האגודה רוצה לקבלו. כמובן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. כמו כן מהפסיקה עולה כי גם אם בית המשפט לא מתערב בהחלטת האגודה ומכריח אותה לקבל את המועמד, עדיין מוטלת על האגודה החובה לפעול בתום לב בשקיפות ובהגינות. במידה וחובות אלו הופרו על ידי האגודה, אפשר ותקום למועמד שנדחה עילה לקבלת פיצויים. בעניין זה אציין עוד כי בהתאם לתקנה 2(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג-1973 מי שסירבו לקבלו כחבר אגודה רשאי לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית או רשות אחרת שנקבעה בתקנון האגודה. אי הגשת ערעור לאסיפה הכללית עלולה להצביע על כך שהמועמד ויתר על בקשתו להיות חבר אגודה ועל הסכמתו כי את תרופתו יבקש מבית המשפט בדרך של פיצויים. אנו ממליצים לך לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ פרטני.
  בברכה,
  איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

  29 באוגוסט 2012
 • 26 באוגוסט 2012

  תוספת לשאלה: וועדת קבלה לישוב ותנאי קבלה

  האם גוף כלשהו יכול לכפות על הקיבוץ לקבל אותנו בגלל הפרת החוזה? לפי התנאים שהוא הצהיר מראש?
  תודה

  26 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?