• 6 בספטמבר 2012

  דרישות קבלה

  האם קיבוץ יכול לדרוש מבני זוג שמנסים להתקבל כחברים ששניהם יהיו אקדמאים או בעלי מקצוע חופשי- האם זו לא דרישה מפלה?

  6 בספטמבר 2012
 • 12 בספטמבר 2012

  דרישות קבלה

  טלי שלום,
  ככלל, אגודה רשאית לקבוע תנאים והגבלות על קבלה לחברות. יחד עם זאת, בפסיקה נקבע כי על הגבלות אלו להיות ענייניות ובעלות טעמים מיוחדים המצדיקים את עצם קיומן. במקרה בו פוגעות ההגבלות בעקרון השיוויון ללא טעמים מיוחדים, יש לפסלן. כך למשל, בית המשפט פסל הוראה בתקנון האגודה המונעת קבלת מועמדים לחברות שגילם מבוגר מ-38 שנה. באותו עניין קבע בית המשפט כי העמדת מגבלת הגיל, באופן שרירותי, על 38 שנים, אינו יכול, כשלעצמו, ומבלי שהובהרה ההצדקה לכך, להוות מחסום בפני מי שמתאים מבחינת כישוריו להתאים לאופי האגודה ולאורחות חייה. במקרה שלכם, יש לפנות לקיבוץ ולברר את מהות הדרישה. בהתאם לעמדת הקיבוץ יש לבחון האם מדובר בתנאי קבלה המפר ללא הצדקה את עקרון השוויון.
  בברכת שנה טובה, איילת רייך, עו"ד

  12 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?