• 13 באוקטובר 2012

  צו עשה למושב שהוא אגודה שיתופית

  שלום,

  לאן מגישים עתירה למתן צו עשה נגד מושב חקלאי שהוא אגודה שיתופית המסרב לחבר חזרה שעון מים למרות שאין חוב ומסרב לאפשר עיון במסמכים על פי זכות העיון הפרטית וחוק חופש המידע?

  כמו כן אני מעוניין לקבל הבהרה האם מושב שהוא אגודה שיתופית המנהל את ענייניו של חברי ותושבי האגודה, מתאפיין כבעל חובות וסמכויות של רשות מנהלית, כגון חובת תשובה וחובת הנמקה?
  אור

  13 באוקטובר 2012
 • 16 באוקטובר 2012

  צו עשה למושב שהוא אגודה שיתופית

  אור שלום,
  ברוב התקנונים של האגודות השיתופיות נכלל מנגנון של יישוב סכסוכים המתגלעים בין האגודה לבין חבריה בדרך של בוררות. לכן, בעניין הגשת התביעה עליך לפעול בהתאם להוראות התקנון. לעניין שאלתך השנייה, ככלל, אגודה שיתופית הינה גוף המאוגד במסגרת המשפט הפרטי ולכן הביקורת השיפוטית עליה תיעשה במסגרת כללי המשפט הפרטי. עם זאת, בפסיקה הוכרה אפשרות "להזרים" עקרונות מהמשפט הציבורי לתוך המשפט הפרטי כך שיחולו גם על הגוף הפרטי, לרבות בנוגע לאגודות שיתופיות. בפסיקה הודגש כי יש לעשות זאת בזהירות ובמקרים המתאימים בלבד. הנך מוזמן לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ.
  בברכה,
  איילת רייך- מיכאלי, עו"ד

  16 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?