• 21 באוקטובר 2012

  עמלת בית משפט - תביעת חברות מקיבוץ

  ברצוני לתבוע קיבוץ על כך שסרב לקבל אותי לחברות תוך אפליה ברורה.
  אני מתלבטת כרגע (עם ייעוץ משפטי) האם לתבוע חברות בגלל הפרת הסכמים ואפליה בקיבוץ או פשוט לתבוע פיצויים ועוגמת נפש. הבנתי שבמקרה של תביעת פיצויים כספיים העמלה לבית המשפט מאוד גבוהה.
  שאלותיי הן לגבי עמלת הגשת תביעה.
  האם יש עמלה מינימלית?
  האם העמלה אחוזים מגובה התביעה הכספית (במקרה של פיצויים)?
  אם תובעים למשל "חברות" ללא כספים.. מה גובה העמלה?
  ואם בית המשפט מורה לבסוף על סכום פיצוי שלא נדרש בתחילת המשפט מה קורה אז?
  תודה לך ושבוע טוב

  21 באוקטובר 2012
 • 22 באוקטובר 2012

  עמלת בית משפט - תביעת חברות מקיבוץ

  מיכל שלום
  אגרה לבית המשפט היא נגזרת מסכום התביעה וככלל שווה ל-2.5% מסכום התביעה. כמו כן, יש לציין, כי תקנה 2(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג-1973 קובעת כי "מי שסירבו לקבלו כחבר באגודה, רשאי לערער על הסירוב בפני האסיפה הכללית של האגודה זולת אם נקבעה רשות אחרת בתקנות האגודה". לפי הפסיקה, עצם אי הגשת ערעור לאסיפה הכללית על ההחלטה שלא לקבל מועמד כחבר, ופנייה לערכאות המשפטיות, עלולה להצביע על כך שהמועמד ויתר על בקשתו להיות חבר ומבקש את תרופתו בבית המשפט על דרך של פיצויים ולא על דרך של אכיפת האגודה לקבלו כחבר. איחולי הצלחה.
  איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

  22 באוקטובר 2012
  • 22 באוקטובר 2012

   עמלת בית משפט - תביעת חברות מקיבוץ

   איילת תודה על תשובתך היא עשויה לעזור לי מאוד.
   במקרה שלי ועד הקיבוץ סרב לקבל אותי ולמרות בקשותיי החוזרות ונשנות להגיע לאסיפה הם דחו זאת על הסף. לטענתם איני עומדת בתנאי הקבלה לכן לא ניתנת לי הזכות לדיון בפני החברים או ערעור על החלטתם. האם הם רשאים לעשות זאת?
   שוב תודה לך
   מיכל

   22 באוקטובר 2012
   • 25 באוקטובר 2012

    עמלת בית משפט - תביעת חברות מקיבוץ

    מיכל שלום, על האגודה להביא את עניינך לדיון באסיפה הכללית. יצוין, בעניין אחד נקבע בפסיקה כי התעלמות הנהלת האגודה מבקשת המבקשים כי החלטה על דחיית בקשתם להתקבל כחברים תובא לדיון באסיפה הכללית אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות הצדק הטבעי.
    בברכה,
    איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

    25 באוקטובר 2012
    • 29 באוקטובר 2012

     עמלת בית משפט - תביעת חברות מקיבוץ

     האם תוכלי להפנות אותי למקרה? שאוכל אולי להשתמש בו?
     שוב תודה גדולה

     29 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?