• 7 בדצמבר 2012

  ניהול תקין של אגודה קהילתית

  איילת שלום,
  האם בקיבוץ מותר לאגודה הקהילתית להתנהל ללא חשבון בנק נפרד, ולהשתמש בהנהלת החשבונות של האגודה השיתופית החקלאית?

  7 בדצמבר 2012
 • 17 בדצמבר 2012

  ניהול תקין של אגודה קהילתית

  רותם שלום,

  אגודה קהילתית היא גוף מתחום המשפט הפרטי ולכן יש לבחון את המתחייב בתקנון. מכל מקום המדובר בשתי ישויות משפטיות אשר פתיחת חשבון בנק משותך כפופה לכללים חשבונאיים ולכליי הבנק.

  17 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?