• 7 בינואר 2013

  קבלה לקיבוץ

  האם יש איזשהם כללים מה מותר לועדת קבלה לקיבוץ לדרוש ולשאול ממי שרוצה להצטרף כחבר חדש?

  7 בינואר 2013
 • 8 בינואר 2013

  קבלה לקיבוץ

  יזהר שלום,
  תנאים לקבלת חברים נקבעים בדרך כלל בתקנון של הקיבוץ. פקודת האגודות השיתופיות אינה מגדירה לאגודות מה יהיו התנאים לקבלת החברים או את הדרך לבדיקה באם אדם מסויים עומד בתנאים אלו. יחד עם זאת, על התנאים לחברות להיות עניינים ומוצדקים. יודגש כי לאגודה אין חובה לקבל מועמד רק בשל עמידתו בתנאים לקבלה לחברות. על מנת לתקוף משפטית כללים או דרישות יש לבחון לעומק כל מקרה ומקרה , אשר בכל מקרה יבדק בהתאם לעקרונות לעיל.

  בברכה, איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

  8 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?