• 16 בינואר 2013

  דמי הסכמה להעברה לקרוב בתמורה

  האם העברה לנכד ממשיך משק חקלאי בתמורה כלשהי חייבת דמי הסכמה

  16 בינואר 2013
 • 20 בינואר 2013

  דמי הסכמה להעברה לקרוב בתמורה

  שמואל שלום,
  בהתאם להחלטה 534 של מועצת מקרקעי ישראל, "העברת זכות חכירה" הינה: "העברתה של זכות חכירה במקרקעין או הסבתה בדרך כלשהי לאחר, בתמורה או ללא תמורה". סעיף 3 להחלטה קובע כי: "חוכר המעביר זכות חכירה חייב בתשלום דמי הסכמה בשיעור של שליש מעליית ערך הקרקע . יחד עם זאת, סעיף 7א להחלטה קובע כי "העברת זכות חכירה לקרוב לא תיחשב לענין חיוב בדמי הסכמה, על אף האמור בסעיף 3, כהעברת זכות חכירה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג לרבות ידוע בציבור כבן זוג או, גרוש/ה במסגרת הסכם גירושין, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצא בן הזוג, מאמץ ומאומץ ובן זוגו של כל אחד מאלה".
  בברכה,
  איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

  20 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?