• 17 בינואר 2013

  שינוי תקנון

  איזה רוב דרוש לשינוי סעיף בתקנון האגודה השיתופית?

  17 בינואר 2013
 • 18 בינואר 2013

  שינוי תקנון

  איזה רוב דרוש לשינוי סעיף בתקנון האגודה השיתופית? שירה
  שירה שלום, בהתאם לתקנה 7(ב)(1) לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) תשל"ו – 1976 קיימים שני תנאים מצטברים על מנת שהאסיפה הכללית תוכל לקבל החלטה על שינוי תקנון (במידה ואין אישור מוקדם של רשם האגודות השיתופיות). האחד- כינוס אסיפה כללית בה נוכחים לפחות 2/3 מחברי האגודה (ובאסיפה נדחית מספר כלשהו), והשני- הצבעה של לפחות 3/4 מהמצביעים באסיפה בעד השינוי המוצע. יצוין כי בפסיקה נקבע כי ניתן לקבוע בתקנון האגודה שהרוב הנדרש לקבלת ההחלטה (להבדיל מהנוכחות הנדרשת באסיפה) יהיה גדול יותר משנקבע בתקנות הנ"ל. עוד יצוין כי לשינוי התקנון תנאים נוספים אותם יש למלא והינך מוזמנת לפנות למשרדנו לקבלת חוו"ד מקיפה בנושא.
  בברכה,
  איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

  18 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?