• 17 במרץ 2013

  עבודות ביוב

  עו"ד רייך שלום, במושב שבו אני גר לפני שנתיים יצאה הוראה מהמועצה לגבות מכל התושבים כסף עבור עבודות ביוב. התחלנו לשלם מיד. מדובר בסכומי כסף גדולים וכל תושבי המושב שילמו. עברו שנתיים ועדיין לא התחילו בעבודות הביוב. דוחים אותנו כל הזמן והעבודה לא מתבצעת. מה יש באפשרות התושבים לעשות מול המועצה?
  תודה

  17 במרץ 2013
 • 26 במרץ 2013

  עבודות ביוב

  שאול שלום,
  בעא 4384/07 אולשביצקי פישר חברה לבניה בע"מ נ' עיריית חיפה ואח' (פורסם בנבו)(2008) נקבע כי על דרך הכלל החלטה בענין מועד ביצוע עבודת סלילה, נתונה לשיקול דעתה של הרשות. היא זו הקובעת לעצמה את סדרי העדיפויות ובהעדר חריגה ממתחם הסבירות, בית המשפט אינו מתערב באופן שבו הרשות מחליטה לחלק את משאביה. באותו עניין צוין בהערת אגב על ידי בית המשפט כי מאחר שחלפו 5 שנים ממועד התשלום, וטרם נסלל הכביש, מן הדין לקבוע כי הזמן הסביר הגיע מעל ומעבר, לכלל מצוי. לאור האמור, גם לעניין שאלתך תיבדק השאלה האם שיהוי של שנתיים בביצוע העבודות הינו סביר. החלטה בעניין זה נתונה כמובן לשיקול דעתו של בית המשפט ותלויה בנסיבות המקרה.
  בברכה, איילת רייך-מיכאלי,עו"ד

  26 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?