• 10 ביולי 2013

  עקירת עצים

  שלום

  האם כדי לעקור עצים מהחצר שלי (במושב) אני צריך לקבל אישור? אני יודע שבעיר זה כך האם זה כך גם בכפרים?

  10 ביולי 2013
 • 12 ביולי 2013

  עקירת עצים

  זאב שלום,

  סע' 15(א) לפקודת היערות קובע כי "לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר ולא יעתיקו וכן לא יוביל אדם אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם, שלגביהם קבע השר כי הובלתם טעונה רישיון, והכל אלא אם כן קיבל תחילה רישיון לכך מפקיד היערות". אילן מוגן מוגדר בפקודת היערות: עץ זית, עץ חרוב או אילן המוגן לפי צו שהוציא שר החקלאות. עץ בוגר הוא עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל לפי הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 ס"מ מעל פני הקרקע, הוא 10 ס"מ לפחות. לפיכך, אם העץ עונה להגדרה של אילן מוגן או עץ בוגר לא ניתן לעקור אותו ללא אישור.

  12 ביולי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?