לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
שמואל

ביקשתי לבטל הסכם עם משרד תיווך יום אחד לאחר שהוחתמתי

קרובת משפחתי ביקשה לבטל הסכם עם משרד תיווך למכירת דירתה, יום אחד לאחר שהוחתמתה. בהסכם כתוב שאם תבטל ההסכם מכל סיבה תחויב בתשלום של כ-4000 ש"ח א. קרובת המשפחה נמצאת כל יום תחת השפעת כדורים חזקים ואינה מסוגלת להתרכז, ובוודאי שלא לקרוא הסכם כשהחתימוה על החוזה, לא הסבירו לה אותו ב. ממילא לא הבחינה בתשלום הקנס. השאלה: לאור מצבה הרפואי ולאור שהתחרטה יום אחד בלבד לאחר שחתמה האם המתווך רשאי לכבול אותה בהסכם. אודה על תשובתכם

עו"ד איילת רייך

שלום רב, סעיף 9(א) לחוק המתווכים במקרקעין תשנ"ו-1996 קובע מפורשות כי: "מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה". בפסיקה נקבע כי משבאה לעולם הוראת סעיף 9 לחוק, שוב לא יוכל מתווך לזכות בדמי תיווך מכוחו של הדין הכללי. אם לא נאמר כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? כך, נדחתה האפשרות להעניק למתווך תשלום בגין העבודה שביצע מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט. לאור מצב משפטי זה מתווך לא יהיה זכאי דמי תיווך בהעדר חתימת הלקוח כנדרש על פי החוק. בברכה, איילת רייך-מיכאלי, עו"ד

לימור קורן

שלום, הוחתמתי על טופס שכותרתו הסכם תיווך בבלעדות . קראתי את סעיף 9 בחוק המתווכים וראיתי שעל המתווך להחתים על שני טפסים נפרדים: הסכם תיווך והסכם בלעדיות. על הטופס שחתמתי מופיעות הפעולות שהמתווך מתחייב לעשות. האם הבנתי נכון את החוק? האם זה אומר שאין אני מחוייבת בבלעדיות?

שמואל

אני מודה לעו"ד איילת רייך על תשובתה, התשובה מתבססת על כך שהלקוח לא חתם על הזמנת תיווך במקרה של קרובת משפחתי חולת הסרטן היא כן הוחתמה על הזמנה אך התחרטה מיד באותו יום ו הודיעה מיד למחרת לסוכנת על רצונה לבטל החוזה ואף שלחה זאת בכתב כל זאת בנימוק שהיא הוחתמה על הסכם שלא קראה ולא הבינה את משמעותו כגון נושא הבלעדיות והקנס של 1,500 $ למקרה של ביטול מכל סיבה שהיא, באשר היא נמצאת בטיפולים כימיים ונתונה תחת השפעת תרופות שגורמות לה לתשישות ושמונעות ממנה ריכוז, ככתוב באסמכתא מהרופא המטפל. תשובת משרד התיווך היתה שבנסיבות העניין לא ניתן לבטל ההסכם והם ממשיכים לפעול במרץ למכור הדירה. שאלתי: האם ניתן להתנתק מההסכם ללא הקנס. שלחה מיד למחרת ואולם קרובת משפחתי חת

עו"ד איילת רייך

שמואל שלום, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תש"ע-2010 אינן חלות על שירותי תיווך. על כן, על מנת לבטל את ההסכם על קרובת משפחתך להיכנס לגדר אחת מעילות הביטול הקבועות בחלק ב' לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973, שכותרתו "ביטול חוזה בשל פגם בכריתתו". על פניו נראה כי העילה המתאימה בעניינכם היא עילת הטעות הקבועה בסעיף 14 לחוק החוזים לפיה: (א)מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה. (ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה. (ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן (ד) "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה". על מנת לבדוק האם קרובת משפחתך עונה על התנאים הקבועים בסעיף הנ"ל או בסעיפים אחרים המעניקים זכות ביטול, יש לבדוק באופן יסודי את כל פרטי המקרה. חשוב לציין כי ביטול חוזה אינו עניין של מה בכך וכי העקרון השולט הוא כי "חוזים יש לכבד". לפיכך, בית המשפט לא יורה בנקל על ביטול החוזה.

שמואל

אני מודה לך עו"ד איילת רייך על תשובתך, אך עדיין אין זה פותר לנו את הבעיה. לכן, את הדברים הבאים אני כותב על סמך אינפורמציה ששאבתי מאתר "המועצה הישראלית לצרכנות", מה דעתך? אני חושב שדין עיסקת תיווך כדין עיסקה ברוכלות. שהרי עיסקה ברוכלות היא עסקה שנעשתה בבית הלקוח. וכך זה היה בבית קרובת משפחתי, בודדה שגרה לבד. אלמנה החולה במחלה הארורה, מקבלת טיפולים כימיים קשים ומתפתלת מכאבים ולכן הטיפול האנלגטי ( להפחתת כאב ) גורם לה לישנוניות ובילבול, כלשון חוות הדעת של הרופאה האונקולוגית שלה. כידוע, עסקה ברוכלות היא עסקה מסוכנת בשל עמדת הנחיתות בה נמצא הצרכן בביתו מול סוכן מכירות ממולח, כשלצרכן קשה להשתחרר מהלחץ השיווקי המופעל עליו. אחת מהעילות לביטול חוזה היא: • עושק- ניצול שניצל הצד השני את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל. עפ"י החוק, הצד העשוק רשאי לבטל את החוזה; כידוע, ישנם תחומים מעולם הצרכנות בהם המחוקק קבע הסדר מיוחד המאפשר לצרכן לבטל את החוזה ללא כל עילת ביטול. התחומים הם: עסקות מכר מרחוק, עסקות רוכלות ועסקות רכישת יחידת נופש. בכל אלה רשאי הצרכן לבטל את החוזה בכתב וללא ציון כל סיבה , תוך שבועיים, ולפעמים אפילו יותר, זולת מקרים חריגים. חוק הגנת הצרכן מאפשר לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה לפי המאוחר מביניהם. העסק לא יכול לדרוש תשלום דמי ביטול. אודה על תשובתך, שמואל.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום מושבים וקיבוצים