• 25 בדצמבר 2013

  מיסי ועד במושבים, חוקיות, ומה הסכום המותר והאם יש מגבלה

  שלום מושב שיש לו וועד מקומי שאחראי לגביית המים, ובנוסף גובה מס חודשי קבוע, בנוסף לתשלומי ארנונה שמשלמים למועצה איזורית, האם ישנם מגבלות בחוק, כמה מותר לגבות? מה המקסימום? והאם יכולים להתנות אי תשלום בניתוק המים,

  25 בדצמבר 2013
 • 25 בפברואר 2014

  מיסי ועד במושבים, חוקיות, ומה הסכום המותר והאם יש מגבלה

  אהרון שלום,
  בהתאם לסע' 133(א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח 1958 הועד מקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל בתחום הנהלתו כל מס שהמועצה רשאית להטיל לפי סעיף 68(א) לצו ורשאי הוא, באישור המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 והתקנות שהותקנו לפיו להטיל ארנונה כללית, והכל לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה. כמו כן נקבע בסעיף 133(ב) לצו כי ועד מקומי ישתמש לצורכי הטלת מסים וארנונה כללית בשומות המועצה שנקבעו לנכסים בתחום הנהלתו; אם אין למועצה שומות מתאימות רשאי הועד המקומי לערוך שומות. כלומר, לועד המקומי סמכות עקרונית להטיל מיסים אך זאת תוך קבלת אישור מוקדם מהמועצה. באשר להפסקת אספקת המים- במקרה שנדון הפסיקה סירב צרכן לשלם בגין המים במשך תקופה ארוכה, בטענה כי המים מסופקים לו על ידי מקורות ולא על ידי הועד המקומי. טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט שאישר את זכותו של הועד לנתק את אותו סרבן תשלום מהמים. בית המשפט העליון סייג את הזכות לניתוק ממים במתן התראה הולמת ובכך שלא מדובר בצרכן שאינו משלם על רקע כלכלי.
  בברכה,
  איילת רייך-משרד עורכי דין וגישור

  25 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?