open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 18 בפברואר 2014

      תיירות כפרית

      איילת שלום, אני מתעניינת במיזם תיירות כפרית.
       עפ"י חומרים שמצאתי ברשת על כך ניתן לפנות לוועדה בינמשרדית של מנהל מקרקעי ישראל ומשרד התיירות לצורך בקשה
      ראיתי רשימה כזו של איזורים מהו אחוז משווי הקרקע על מיזם לשלם, אבל בגדול שום דבר לא ברור איך זה עובד, למי מגישים בקשה, האם צריכים להכין תוכנית עבודה?                     
      הודעה על פי סעיף  25 (15)  (א)  (2) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג  1993 
      מינהל  מקרקעי ישראל ומשרד התיירות מודיעים על אפשרות להגיש בקשות בהתאם לתקנה  25(15) לתקנות חובת המכרזים,התשנ"ג 1993, להענקת זכויות במקרקעין להקמת מיזמים תיירותיים, לרבות מיזמים מלונאים באזורים המצוינים במפה אותה אפשר לראות באתר האינטרנט של משרד התיירות ו/או באתר מינהל מקרקעי ישראל שכתובותיהם מפורטים מטה.

      על המעונינים לפנות בכתב אל: מר אבישי בר-אושר, מנהל אגף כלכלה השקעות ותקציב במשרד התיירות.רח' בנק ישראל 5, ת.ד. 1018 ירושלים מיקוד 91009  ולקבל מפרט הכולל תנאים ודרישות להגשת בקשות.
       
      למען הסר ספק:
        מסמך זה הינו בגדר הודעה לציבור ואינו מהווה מכרז או הזמנה לקבלת הצעות להקצאת קרקע.
        הועדה המשותפת למשרד התיירות ומינהל מקרקעי ישראל (להלן: "הועדה"), רשאית לאשר בקשה אחת או מספר בקשות, או לא לאשר בקשה כלשהי לגבי אזור או כלל האזורים.
      המלצת הועדה המשותפת להענקת זכויות במקרקעין בפטור ממכרז תינתן רק לבקשה שתאושר עקרונית ולאחר שתעמוד בכל הדרישות והתנאים לרבות תקנות חובת המכרזים, והוראות ונוהלי מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התיירות.
      ראו במצורף מפת אזורים לא מבוקשים על פי התקנה הנ"ל, ורשימת הישובים הכלולים באזורים אלה.
      תוקפה של הודעה זו הנו לשנה מיום פרסומה או עד לפרסום הודעה חדשה,
      המוקדם מביניהם.
       

      18 בפברואר 2014
     • 14 ביולי 2014

      תיירות כפרית

      מילה שלום

      כפי שנכתב בהצעה, עלייך לפנות למר אבישי בר אושר לשם קבלת מפרט הכולל תנאים ודרישות להגשת הבקשה.

      על פניו, המיזם נראה כמו פרויקט גדול ושאפתני, ועלייך לבדוק את העלויות הכספיות הנדרשות לשם כך.

      בהצלחה

      רגב אלקיים, עו"ד

      14 ביולי 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form