• 4 ביוני 2015

  ועדת קלפי

  תקנה 37 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) תשל"ה – 1975 (להלן – "תקנות רשויות האגודה") קובעת:
  "ועדת הקלפי תקיים את הבחירות לא יאוחר מ-21 יום מיום שנבחרה, זולת אם נקבע אחרת בתקנות האגודה."

  האם הכוונה כי לפני כל קלפי בקיבוץ יש לבחור ועדת קלפי ספציפית לקלפי זה? איזה גוף בוחר את הועדה, האסיפה? האם אין אפשרות לבחור ועדת קלפי לתקופת כהונה מוגדרת (שנה..) שהיא תנהל את כל ההצבעות?

  תודה,
  אורן

  4 ביוני 2015
 • 8 ביוני 2015

  ועדת קלפי

  אורן שלום,

  על פי סעיף 42 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), האסיפה הכללית תבחר את ועדת הקלפי.
  במקרים מסוימים, רשם האגודות ימנה את הועדה / חבר בועדה שחדל מלכהן בה.

  יש לבדוק את תקנון הקיבוץ לגבי הוראות ספציפיות הנוגעות לבחירות בקלפי ו/או אופן פעולת הועדה.

  בברכה,

  8 ביוני 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?