• 28 באוקטובר 2015

  היוון בנחלה

  מה התנאים לעשות היוון בנחלה ולפי איזה קריטריונים אפשר לעשות את ההיוון? הנחלה היא במושב באיזור פ"ת

  28 באוקטובר 2015
 • 2 בנובמבר 2015

  היוון בנחלה

  עובדיה שלום

  החלטה 1399 של מועצת מקרקעי ישראל מפרטת את זכויות החוכרים בישובים חקלאיים.

  ההחלטה קובעת תנאי סף מקדמיים, לפיהן, בין היתר, יוכל בעל הזכויות בנחלה "להוון" את הנחלה, וכן את התנאים ו/או העלויות הכרוכות בכך.

  ככל ויש בכוונתך לפצל את הנחלה (להפריד מגרש מהנחלה בהתאם להוראת אגף חקלאי 62), רצוי כי תפנה לעורך דין על מנת שילווה אותך בתהליך.

  בברכה,

  רגב אלקיים, עו"ד

  2 בנובמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?