• 6 באוקטובר 2011

  חוק שמירה במושבים

  ערן שלום,
  חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) תשכ"א-1961 (להלן: "החוק") אכן קובע כי חובת השמירה מוטלת על גבר שהוא בגיל 18-60. בניגוד לאמור בשאלתך, החוק לא מעניק פטור אוטומטי משמירה למי שהיה פטור משירות חובה, אלא קובע כי מי שנמצא בלתי כשר לשירות או בלתי כשר ארעית לשירות לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], כשרו לשמירה ייקבע בדרך שקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבריאות. בתקנות הסדרת השמירה (בדיקה רפואית) תשכ"ג-1963 נקבע כי כושרו של אדם לשמירה מבחינה רפואית ייקבע בבדיקה רפואית שתיערך על ידי רופא באחת מקופות החולים. עוד אציין, כי החוק קובע אפשרות לערור בפני ועדת ערר למי שטוען כי חובת השמירה הוטלה עליו שלא כדין. באשר לסיפא של שאלתך, החוק קובע כי מי שנפגע תוך כדי מילוי חובת השמירה דינו כנפגע לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל-1970. גמר חתימה טובה.

  6 באוקטובר 2011
 • 23 ביולי 2014

  חוק שמירה במושבים

  שלום איילת ,

  במושב בו אני מתגורר יש שמירת חובה ברצוני לדעת האם השמירה שמתבצעת ללא נשק היא חוקית ? ע"פ חוק (הסדרת השמירה) תשכ"א-1961

  23 ביולי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?