• 2 באפריל 2012

    המשך גנבתי מפתח ומישהו אחר פרץ בלעדיי

    לפני שאני יפנה אלייך לייעוץ רוצה להבין משהו... אם אני זה שתכננתי את גניבת מפתח הדירה גנבתי את המפתח ונתתי אותו למישהו אחר לפרוץ והוא פרץ לבד בלעדיי לאותו בית דין השותפות שלי פה חמורה ואני ללא עבר פלילי זה חמור עד כדי כניסה לבית הסוהר עד כמה זה חמור מה שעשיתי איזה סעיפים חמורים יש פה בכתב אישום פלילי ואמרת לי על דין שותף כדין מבצע מה זאת אומרת לגביי?תודה רבה על ההסבר אהרון...

    2 באפריל 2012