Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

אין לפטור קטין מאשמה בשל שימוש בסמים "נייס" ו"ספייס"

בימ"ש השלום לנוער בצפת קבע, כי אין לתת פטור מאשמה לקטין שעישן סמי "ספייס" ו"נייס" על אף שבפק' הסמים לא הוזכר במפורש שמם בכינויי רחוב אלה

מאת: מערכת משפטי |
03.11.13
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
אין לפטור קטין מאשמה בשל שימוש בסמים "נייס" ו"ספייס"

בימ"ש השלום לנוער בצפת קבע, כי אין לפטור קטין מאשמה, בגין שימוש בסמים "נייס" ו"ספייס "  בדרך של עישון (ג'וינט") , גם אם האיסור עצמו להשתמש באותם כינויי רחוב, לא נכלל ברשומות (פקודת הסמים) במפורש, לפני שבוצע המעשה.

נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו שלושה אישומים בעבירות של החזקה/ שימוש בסמים לצריכה עצמית, שבוצעו במהלך שנת 2012 בהיותו בפנימיה בצפון הארץ, בדרך של עישון (ג'וינט), והוא הודה באישומים המיוחסים לו במסגרת חקירת המשטרה.
במסגרת הודאתו, פירט הנאשם באופן ברור את מועד ומקום התרחשות העבירה בשלוש הזדמנויות שונות, הנסיבות לביצועה, המשתתפים הנוספים במעשה, אם היו כאלו, וכן את סוג החומר ואופי השימוש בו.

חומרים אסורים ע"פ פקודת הסמים
ב"כ הנאשם טענה שהמעשה עצמו, גם אם אכן נעשה, אינו מקיים את יסוד העבירה במלואם, כלומר: סוגי החומר אותם מתאר הנאשם כסם שעישן- נייס וספייס , לא נכללו באותה העת, או שלא ידוע כי נכללו באותה העת, בגדר החומרים האסורים לשימוש ללא היתר בפקודת הסמים המסוכנים.

השופטת אילנית אימבר ציינה, כי לאחרונה ניתנה החלטה של בית המשפט העליון, מפי כב' השופט פוגלמן, בעניין בו נטענה טענה דומה, לגבי אי ידיעת הנאשם על חוקיותם או אי חוקיותם של חומרים מסוימים. בעניין זה, קבע בית המשפט העליון, כי גם אם האיסור עצמו לא נכלל ברשומות לפני שבוצע המעשה, הרי שידיעתו והודאתו העצמאית של הנאשם כי מדובר בסם, קיומו הפיזי של יסוד ההחזקה והשימוש בו, ואף שלא ידע את המצב המשפטי הנכון בעניין באותה עת, אינה פוטרת אותו מאחריות פלילית בעניין זה.
נפסק, כי די לעיין בפקודת הסמים ולהיווכח כי חלק או כל החומרים האלו נוספו כבר בשנת 2011 לפקודה, על אף שכינויי הרחוב שלהם אינם רשומים בה במפורש. חיפוש קצר ברשת של המילים "נייס" ו"ספייס" והשאלה, ממה הם עשויים, יכול להעלות תשובה ברורה בדבר הרכב החומרים.

השופטת הוסיפה, כי משהתכוון המחוקק והמבצע להוסיף חומרים אלו לפקודה, בתור סמים האסורים לשימוש ללא היתר, ומשהתכוון בית המשפט העליון כי ידיעתם של חומרים כמסוכנים גם אם טרם פורסמו ברשומות, כמוה כידיעת האיסור, ומשהתכוון הנאשם להשתמש בהם ללא היתר, והוכח מעל ספק סביר שכך עשה בשלוש הזדמנויות שונות, אין לראותו כמי שפטור מאשמה.

(ת"פ 30058-04-12 מדינת ישראל נ' פלוני)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים