• 17 באפריל 2012

    סגירת תיק לאחר הודאה במעשה

    בני נחקר במשטרה ונפתחו נגדו 2 תיקים במעשים שנעשו יחד עם חבריו בישוב בעבירות גניבה . ברצוני לדעת כאשר מדובר בסה״כ בנער שהינו נער טוב , תלמיד טוב הודה והתחרט על מעשיו .כיצד ניתן לזרז את סגירת התיק במשטרה והאם אנו חייבים לשתף פעולה עם תוכנית קבוצתית של שירות מבחן לנוער

    17 באפריל 2012