• 6 במאי 2012

    המשך סיוע בגניבת מפתח לצורך פריצה

    פעם שאלתי אותך שאלה על זה גנבתי מפתח ואם המפתח הזה קושרתי קשר לפרוץ לדירה בכך שאני נותן להכיר לפרוץ אם המפתח ודי הבנתי שאני המסייע לפריצה? אבל חוץ מזה יהיה לי בכתב אישום גם סעיף בנפרד על גניבה כאשר מה שגנבתי זה המפתחות ועליו אני יקבל את הדין בנפרד לסיוע לפריצה? זה מעניין אותי שוב כדי לסגור מעגל עם עברי ואת לפני מרצועת אישה מקסימה אז אני שמח שאני שואל אותת תודה על עזרתך ....יניב

    6 במאי 2012