• 2 ביוני 2012

    בני חושש להגיע לזיהוי חשודים בגניבת האייפון שלו בתחנת המשטרה

    בני בן כמעט 16 חזר מבילוי עם 2חברים ובדרך נטפלו אליהם 3 בחורים לא בני כמה וגנבו רק בבני את האייפון שלו הוא הגיש תלונה לפני שוטרים -מאחר והם גם איימו תוך כדי הגניבה,השוטרים אמרו שזהו שוד תחת איומים-ולכן יש להגיע לתחנה על מנת לזהות החשודים,,חבריו מתכוננים לגשת למשטרה בכדי לתת גם עדות ,אבל בני מתוך חשש שמה יבולע לו בעתיד על ידי אותם שודדים שאיננו מכיר-איננו רוצה לגשת לזיהוי.עלי לציין שהוא לפני בחינות בגרות ואיננו פנןי רגשית לכך. שאלתי באם לא יגש לזיהוי מה יקרה ,האם יש לזה משמעות מבחינתו?.נא תשובה בהקדם אני לחוצה..

    2 ביוני 2012