• 6 במרץ 2012

  זכויותיי כשוכר

  שאלה- בבית ששכרתי התגלו עוד בשנה שעברה בעיות נזילה וטיפטוף מהגג. השנה הבעיה החריפה והדירה גם התכסתה בקירות רבים בתוך הדירה בעובש.בעלי הבית ניסו לטפל בבעיה אבל לא בצורה יעילה מספיק. לבעית העובש אין להם ממש פתרון מלבד ניקיון ןצביעה. ברור להם שהעובש בחלק מהמקומות הלא ניגשים, כמו מאחורי ארונות המטבח, עדיין קיים הם טוענים ש"אין מה לעשות".בעית הנזילה עדיין קיימת נשלח שיפוצניק מס רב של פעמים אותו אחד והגג עדיין מטפטף. האם יש באפשרותנו לדרוש פיצוי כספי על מצב הדירה ועל עוגמת הנפש שאנו חווינו בדיעבד ועדיין חווים?

  6 במרץ 2012
 • 7 במרץ 2012

  זכויותיי כשוכר

  שלמה שלום רב. יש לבחון את הוראות ההסכם. כעקרון החוק קובע כי המשכיר חייב, תוך זמן סביר לאחר שקיבל דרישה לכך מאת השוכר, לתקן במושכר כל דבר השולל או המגביל הגבלה של ממש את השימוש במושכר לפי ההסכם או לפי המקובל בנסיבות. לא תיקן המשכיר את הפגם תוך זמן סביר לאחר שקיבל על כך דרישה מאת השוכר, רשאי השוכר -
  (1)לתקן את הפגם ולדרוש מהמשכיר החזרת הוצאותיו הסבירות;
  (2)להפחית את דמי השכירות, כל עוד לא תוקן הפגם, לפי היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם לעומת שוויה לפי החוזה.
  לאחר שאמרנו זאת, היה ויקבע שהפגם הינו כתוצאה מנסיבות שבעת כריתת החוזה לא ידע עליהן המשכיר ולא היה עליו לדעת עליהן, או לא ראה אותן ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, ותיקון הפגם באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שהיה מטיל על המשכיר חיוב השונה באופן יסודי ממה שהוסכם בין הצדדים - לא יהא הפגם עילה לדרישת תיקון, לפיצויים או להחזרת הוצאות.

  7 במרץ 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?