• 16 באפריל 2012

  תיקון 5 לחוק מכר דירות

  האם תיקון 5 חוק המכר דירות שהתקבל באפריל 2011 חל על דירה שנקנתה לפני התאריך הנ"ל אך סיום בנייתה ומסירתה לרוכש היה בינואר 2012 ?
  האם אני יכול על סמך התיקון הזה לתבוע את הקבלן
  והאם ניתן לתבוע את הקבלן בבית דין לתביעות קטנות ?

  תודה

  16 באפריל 2012
 • 16 באפריל 2012

  תיקון 5 לחוק מכר דירות

  שלום רב. הוראות התחולה של חוק המכר קובעות כי חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5)לא יחול על דירה בבניין שבנייתו הסתיימה או שחוזה המכר לגביה נכרת לפני תחילתו של תיקון מס' 5; על דירה כאמור יחולו הוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, כנוסחו ערב יום התחילה של תיקון מס' 5.באשר לבית המשפט בו תובעים, מה שקובע בין היתר זה הסכום הנתבע.

  16 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?