• 27 באפריל 2012

  מיסוי החל על משקיע זר מרוסיה בעת קניית נכסיי נדל"ן בארץ!

  ברשותכם, שאלתנו היא :
  באיזה אתר אפשר למצוא טבלה עדכנית המפרטת באחוזים מערך הרכישה את המיסוי החל על משקיע זר מרוסיה בישראל לכל סוגיי הנדל"ן הניתנים לרכישה כגון, מבני מגורים על סוגיו, מסחרי מניב, קרקעות חקלאיות בכל שלביה עד הפשרתן ועד היתריי תחילת בניית, בין אם רשומה בטאבו פרטי או במינהל!

  27 באפריל 2012
 • 28 באפריל 2012

  מיסוי החל על משקיע זר מרוסיה בעת קניית נכסיי נדל"ן בארץ!

  שלום רב. תנסו את הסימולטור באתר רשות המסים.

  28 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?