• 29 במאי 2012

  הסכם מכר -עזרה

  שלום רב

  האם בהסכם מכר לרכישת דירה מדוע נהוג לתת 10% בערך כתשלום ראשון ולאחר מכן תשלומים הבאים לכיסוי משכנתא של המוכר? האם זה מסוכן לתת נגיד למוכר תשלום ראשון 600,000 ש"ח כשהמשכנתא היא 500,000 ש"ח ולאחר מכן תשלום שני 500,000 ש"ח לכיסוי המשכנתא? יש סיבה שהתשלום הראשון למוכר אמור להיות פחות מגובה המשכנתא?

  29 במאי 2012
 • 30 במאי 2012

  הסכם מכר -עזרה

  שלום רב. אין נוהג או כללים בנושא התשלום. נושא התשלום הוא עניין מסחרי שנדון ומוסכם בין הצדדים להסכם. אם מוסכם על שיחרור כספים למוכר לפני פידיון וסילוק המשכנתא רצוי להבטיח שגם לאחר התשלום הראשון למוכר יוותרו די והותר כספים לכיסוי ולפרעון המשכנתא בהתאם למכתב כוונות מעודכן מאת הבנק המלווה וכן כספים נוספים להבטחת יתרת התחייבויות המוכר.מוצע לפנות לסיוע של עו"ד בעריכת ההסכם.

  30 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?