• 8 ביולי 2012

  רכישת דירה ושכירות ביניים

  שלום רב,
  להלן ציטוט של סעיף מתוך הסכם מכר דירה:" המוכר ימסור את החזקה בדירה לקונה במצבה כביום חתימת חוזה זה ולא יאוחר מיום 30.8.2012, כשהיא פנויה מכל חפץ ואדם. הדירה תימסר לקונה כשהיא נקייה מכל שיעבוד,משכנתא,עיקול חוב או זכות כלשהי של צד שלישי ובכפוף לתשלום ופירעון מלוא התמורה ע"י הקונה.
  על אף האמור לעיל, הצדדים מסכימים בזאת כי מפתח הדירה יימסר לקונה ביום 1.7.2012 אך הדבר לא יחשב כמסירה בפועל לצורכי חוזה זה, על כל המשתמע מכך.
  עבור התקופה שהחל מיום .1.7.2012 ועד יום המסירה בפועל ישלם הקונה למוכר את סך של 3500 ש"ח בגין כל חודש ובסה"כ 7000 ש"ח עבור התקופה. תשלום זה יכלול את תשלומי המיסים עבור ארנונה, מים,ועד בית אך לא תשלום בגין חשמל. על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל ויוקדם התשלום ע"י הקונה, ישולם רק הסכום החלקי על ליום התשלום המוקדם".
  שאלתי היא ,על סמך הסעיף הנ"ל, מה מותר לי לעשות בדירה היות ואין בהסכם זה כל פירוט לגבי תקופת השכירות. האם מותר לי לשפץ ולגור תמורת שכר דירה זה היות ומדובר בשלב שלפני הכניסה לדירה כרוכש?
  תודה
  יוסי
  yymm@zahav.net.il
  פקס: 153-77-9303785

  8 ביולי 2012
 • 10 ביולי 2012

  רכישת דירה ושכירות ביניים

  יוסי שלום רב. השאלה שלך ספציפית ונוגעת לפרשנות הסכם. מוצע לפנות לעו"ד לייעוץ.

  10 ביולי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?