• 11 ביולי 2012

  הערת אזהרה ושעבוד ברכישת דירה מקבלן

  שלום, אני עומד לפני חתימה על חוזה לרכישת דירה חדשה מקבלן, דירה שתהיה מוכנה בעוד כשנה וחצי בפרויקט שכולל גם פיתוח סביבתי (רחוב, שצ"פ וכו'). כיוון שהקבלן הוא חברה פרטית הוא החליט שלא לקחת ערבות בנקאית על הפרויקט אלא לרשום הערת אזהרה על הפרויקט. בנוסף, לקח הקבלן משכנתא נמוכה (2 מיליון שקלים) כשעבוד על השטח. אני נדרש לשלם לפי חוק המכר (מדרגות התקדמות הבנייה) ועד שהוא יסיים את השעבוד - התשלומים יופקדו בחשבון נאמנות ואז יש לי סוג של בטוחה. הבעיה היא שמכיוון שמדובר במשכנתא מאוד נמוכה שהוא לקח, הרי שתוך זמן מאוד קצר הוא יחזיר אותה וישחרר את השעבוד ואז הכספים שלי כבר לא יועברו לנאמנות אלא ישירות אליו ואז - אם יפשוט את הרגל או יגיש לי דירה כשהפרויקט עצמו לא סיים פיתוח סביבתי - אני עלול להיות בבעיה. אשמח לשמוע עצה להתמודדות עם הסיטואציה. תודה!

  11 ביולי 2012
 • 16 ביולי 2012

  הערת אזהרה ושעבוד ברכישת דירה מקבלן

  שלום רב. כל נושא הבטוחות מוסדר על ידי חוק המכר דירות הבטחת השקעות של רוכשי דירות והתקנות שנלווים אליו. כעקרון כאשר רוכש דירה לא מקבל ערבות בנראית להבטחת הכספים ששילם הוא ניתן להבטיח את כספיו באמצעות רישום הערת אזהרה על פי החוק והסדרת התשלומים בהתאם לקצב התקדמות הבניה כקבוע בתקנות. במקרה של אי השלמת הבניה הרי שהערת האזהרה גוברת כעקרון על עיקולים למיניהם וכן אין כספים עודפים שסוכנו שכן התשלום נעשה על פי קצב התקדמות הבניה. מעבר לכך יש לבחון את הוראות ההסכם ולראות כיצד ההסכם מתייחס לנקודה זו.

  16 ביולי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?