• 4 באוגוסט 2012

  תשלום חוב מס רכוש

  שלום,
  לפני כשנה רכשתי דירה (יד שניה) בבניין שלא נרשם עדיין בטאבו.
  החברה המשכנת נמצאת בתהליך כינוס נכסים ויש לה חוב למס רכוש בגין הקרקע בסכום של כחצי מליון ש"ח.
  הכונסת פועלת לטובת רישום הנכס בטאבו - ולטובת זה החוב למס רכוש ישולם על ידי הדיירים. כ5,000 ש"ח לדייר + שכר טרחה.

  השאלה שלי היא, האם אני יכול לתבוע את המוכר שממנו קניתי את הדירה (הוא קנה את הדירה מהקבלן) על הסכום הזה?

  4 באוגוסט 2012
 • 6 באוגוסט 2012

  תשלום חוב מס רכוש

  שלום רב. על מנת להשיב כראוי לשאלתך יש לבחון את הוראות ההסכם ובמיוחד את הסעיפים המטילים את החבות והאחריות על ביצוע התשלומים.

  6 באוגוסט 2012
  • 6 באוגוסט 2012

   תשלום חוב מס רכוש

   כתוב כך:
   הצהרת המוכר:
   המוכר מצהיר כי זכויותיו בדירה חופשיות מכל חוב, שעבוד, עיקול ו/או כל זכות של צדדים שלישיים, זולת מיסים ותשלומים הנובעים מהשימוש השוטף בדירה ...

   התחייבויות נוספות:

   8. התחייבויות נוספות

   8.1 כל המסים והארנונות, האגרות וההיטלים מכל סוג (לרבות מסים עירוניים או ממשלתיים, מים, גז, חשמל, טלפון, מיסי ועד בית וכיוצ"ב תשלומים בגין השימוש השוטף בדירה ובמתקניה) החלים ושיחולו על הדירה הנ"ל ובקשר אליה עד למועד המסירה, חלים על המוכר, וממועד המסירה ואילך יחולו על הקונה.

   8.2 מס שבח מקרקעין, אם יחול, יחול על המוכר.

   8.3 מס רכישה, אם יחול, יחול על הקונה.

   8.4 היטל השבחה, שהוטל בגין תוכניות שאושרו וקיבלו תוקף עד למועד החתימה על חוזה זה יחול על המוכר, ובמידה והוטל בגין תוכניות שאושרו וקיבלו תוקף לאחר מועד החתימה על חוזה זה יחול על הקונה.

   על אף האמור לעיל - מוסכם כי המוכר לא יהיה חייב בתשלום היטל השבחה בגין השבחה שלא מומשה בפועל על ידי המוכר, ושניתן לדחות את תשלומו למועד מימוש הזכויות. במידה וניתן לדחות את תשלום ההיטל על ידי חתימת הקונה על כתב התחייבות לתשלום ההיטל בעת המימוש כתנאי למתן האישור להעברת הזכויות, אזי יחתום הקונה על התחייבות כזו חלף תשלום ההיטל הנדון.

   8.5 ב"כ הקונה יטפל בביצוע ההעברה ורישום הזכויות על שם הקונה ברישומי החברה המשכנת, וכל ההוצאות הכרוכות בהעברת הזכויות ורישומן על שם הקונה, יחולו על הקונה.

   6 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?