• 5 בספטמבר 2012

  צו עשה

  שלום רב, בדירה מעלי יש נזילה מעל 3 שבועות שמחמירה ומגיעה אצלי לחשמל.
  הבעלים מעלי עושים מאמצים לתקן אך חברת הביטוח שלהם מערימה קשיים
  ולי אין ברירה אלא לבקש צו עשה לבעלים מעלי .
  השאלות
  1. לאן מגישים צו עשה לבימש שלום או למפקח על המקרקעין
  2. התביעה הרי דחופה - תוך כמה זמן מטופלת תביעתי על ידי בימש
  3. במידה ותביעתי מתקבלת, כמה זמן ניתן לבעלים לתיקון הנזילה. (האם בצו יהיה כתוב כי תוך 4 ימים עלהם לתקן את הנזילה?)
  תודה

  5 בספטמבר 2012
 • 9 בספטמבר 2012

  צו עשה

  שלום רב. סמכויות המפקח הוגדרו בחוק והן כדלקמן:
  1. דיון בנושא השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג.
  2·סכסוכים בין בעלי דירות לפי תקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.
  3· סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המוסכם של הבית המשותף נשוא הסכסוך.
  4·סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, או לגבי הרכוש המשותף ( תביעה זו אפשר להגיש גם לבית משפט השלום).
  5· סכסוכים בין בעלי דירות בקשר להרחבת דירה.
  6· סכסוכים בין בעלי דירות בקשר למתקנים משותפים אחרים לרבות התקנת מעלית.
  7· התקנת כבלים בהתאם לסעיף 6 כ"ט לחוק הבזק.
  8· התקנת צלחות לוין בהתאם לס' 6 נח' עד סעיף 6 סב' לחוק הבזק.
  בכל נושא אחר יש לפנות לבית המשפט המתאים לפי הנזק.

  9 בספטמבר 2012
 • 6 בספטמבר 2012

  צו עשה - אנא תשובתכם הדחופה. תודה

  6 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?