• 13 בספטמבר 2012

  סכסוך שכנים

  השכנים שלנו מאיימים שיתבעו אותנו כי נופלים פירות מהעצים שלנו לגינה שלהם. ניסינו לאסוף, לגזום את העצים, אך הם בשלהם. האם יש להם עילת תביעה?

  13 בספטמבר 2012
 • 19 בספטמבר 2012

  סכסוך שכנים

  שלום רב. הוראות חוק המקרקעין העוסקות בנושא זה קובעות כדלקמן: עצים או צמחים אחרים הגדלים סמוך למיצר וענפיהם או שורשיהם מתפשטים לתוך מקרקעין שכנים, אין בעל המקרקעין השכנים או המחזיק בהם (להלן - השכן) רשאי לדרוש סילוק הענפים או השרשים, אלא אם יש בהם כדי להזיק למקרקעין או להפריע לו במידה בלתי סבירה בהנאה מן המקרקעין; דרש השכן מבעל הצמחים לסלק ענפים או שרשים כאלה ולא סולקו תוך זמן סביר, רשאי הוא לסלקם בעצמו על חשבון בעל הצמחים.

  19 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?