• 13 בספטמבר 2012

  תשלומי איזון

  בבניין שלנו מספר טיפוסי דירות ובכלל דירות גדולות שמספר החלקים שלהם ברכוש המשותף כמעט כפול משל האחרות בגלל גודלן.
  העירייה מאשרת הוספת מרפסות זהה לכל הדירות בגודל 12 מ"ר.
  בבניית המרפסות נעשה שינוש ברכוש המשותף, ולכן חלק ההרחבה הזהה לכל הדירות, גורם לכך שהדירות הקטנות עושות שימוש ברכוש המשותף באותו יחס של הדירות הגדולות למרות שיש להן הרבה פחות חלקים.
  האם בעלי הדירות הגדולות זכאים לתשלומי איזון לפי סעיף 71ב (ד) לחוק המקרקעין?

  13 בספטמבר 2012
 • 19 בספטמבר 2012

  תשלומי איזון

  שלום רב. הוראות החוק קובעות כי נתקבלה החלטה על הרחבה חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.
  נושא האיזון הינו שמאי ויעשה על פי הערכת שמאי.

  19 בספטמבר 2012
  • 19 בספטמבר 2012

   תשלומי איזון

   תודה ושנה טובה וגמר חתימ הטובה!

   19 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?