• 7 באוקטובר 2012

  תשלום שכירות וחשבונות

  אני משכירה דירה לזוג מחודש פברואר 2012. שני בני הזוג חתומים על החוזה ולא חצי חצי. זהו חוזה שכירות בלתי מוגנת שהורד מהאינטרנט. כשחתמו על החוזה הם הפקידו בידי 12 צ'קים של שכ"ד, מחשבונו של הבחור. לפני כחודש הם נפרדו והחליטו לעזוב. הם מצאו שוכרים במקומם שנכנסים ב-1.11.2012. נותר להם לשלם על אוקטובר - שכ"ד וחשבונות. כיוון שהם מסוכסכים ביניהם גם כספית, הבחור אמר שהוא מוכן לשלם לי מזומן את החצי שלו בשכ"ד ושאני אגבה את השאר מהבחורה. אני אמרתי שזה לא מקובל עלי ולא מענייני הסכסוך ביניהם. עליהם לשלם את מה שחייבים ושיתעסקו בתביעות ביניהם. השאלה היא מה הן זכויותי כבעלת הדירה? האם יש לי עילה לתבוע במידה והם לא משלמים? מה הדרך הנכונה ביותר לנהוג במקרה כזה? (אני חדשה בעניין...)

  7 באוקטובר 2012
 • 14 באוקטובר 2012

  תשלום שכירות וחשבונות

  שלום רב.

  חוק החוזים קובע כי שנים שחייבים יחד ולחוד, רשאי הנושה לדרוש את קיום החיוב, כולו או מקצתו, משניהם כאחד, או מכל אחד מהם בנפרד, ובלבד שלא ייפרע יותר מן המגיע לו.
  בהקשר לעניינך, מוצע לפנות לשוכרים וככל שיש בטחונות (ערבים) גם לערבים. אם ניתן להפרע רק מאחר מהשוכרים באפשרותך לעשות כן והוא יאלץ לגבות את התשלום ששילם לכאורה ביתר משותפתו.
  כל האמור לעיל מותנה בכך שאין הגבלה בהיקף החבות בגוף הסכם השכירות שלך.

  בהצלחה

  14 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?