• 8 באוקטובר 2012

  למי הסמכות למפקח או לבית משפט שלום?

  אם בונים אצלי בבית המשותף דירות נוספות לפי היתר בניה שניתן על ידי העיריה:

  ואני מבקש להפסיק את העבודות (בגלל אי מילוי תנאי ההיתר) לאן אני צריך לפנות בית משפט שלום? או למפקח על המקרקעין?

  האם למפקח יש בכלל סמכות כזו להוציא צו הפסקת עבודות שיפוטי?

  חשוב לי להדגיש אני מבקש לפעול במישור האזרחי במסגרת תביעה אזרחית (ולא להמתין שהרשויות יוציאו צו הפסקת עבודה).

  8 באוקטובר 2012
 • 14 באוקטובר 2012

  למי הסמכות למפקח או לבית משפט שלום?

  שלום רב. כעקרון הסמכות של המפקח הינה אך ורק בנושאים הבאים:

  סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 59,59 ,58א עד 59ז או לפי סעיפים 6נטעד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק התשמ"ב - 1982
  (ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

  14 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?