• 9 באוקטובר 2012

  הפרשי הצמדה לתשלומים לקבלן

  הקבלן מחשב הפרשי הצמדה בגין כל תשלום שקיבל ללא הפרדת המע"מ !!! בגין כל תשלום ששולם הפיק חשבונית המחולקת לקרן + מע"מ האם הפרשי הצמדה חלים גם על החלק של המע"מ? למרות שעל הפרשי ההצמדה יחול מע"מ כחוק.
  אודה על תשובתך,

  9 באוקטובר 2012
 • 14 באוקטובר 2012

  הפרשי הצמדה לתשלומים לקבלן

  שלום רב. יש לבחון את הוראות הסכם ההתקשרות ביניכם ולפעול בהתאם להוראות הסכם. מוצע לפנות לעוה"ד שערך את ההסכם בכל נושא של שאלת הבהרה לגבי הנוסח.

  14 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?