• 12 בנובמבר 2012

  שאלה בחלוקת הנטל

  שלום רב
  שאלה עקרונית
  אנחנו בניין משותף ומשלמים ועד בית לפי שטח הדירה כבר 25 שנה
  לאחרונה באספת דיירים הוחלט על שיפוצים שונים כגון כניסה,אינטרקום ועוד ,במסגרת פרויקט ואיסוף
  כספים מעבר לתשלומים השותפים של ועד הבית.
  אין לנו פרוטוקול מסודר שמסדיר את התשלומים השונים של הדיירים אלא כאמור משלמים לפי שטח הדירה

  שאלות
  1) האם המחירים שבהצעות שקיבלנו השתתפות הדיירים גם היא לפי היחס של שטח הדירה (לא החלטנו
  אחרת אף פעם ואין פרוטוקול מסודר) מה קובע החוק בנידון.

  2) אם רוצים לשנות את היחס הזה איזה רוב של דיירים צריך או רק 100% של הדיירים יכול לשנות
  מה אומר החוק

  תודה

  12 בנובמבר 2012
 • 13 בנובמבר 2012

  שאלה בחלוקת הנטל

  שלום רב. החוק קובע כי בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.
  שינוי התקנון יכול שיעשה ע"י ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם

  13 בנובמבר 2012
  • 15 בנובמבר 2012

   שאלה בחלוקת הנטל

   שלום
   בבניין שלנו יש דירת גג שכוללת מירפסת
   האם שטח הריצפה כולל גם את השטח של ריצפת המירפסת או רק חדרים לצורך תשלומי וועד
   תודה

   15 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?