• 25 בנובמבר 2012

  תשלום לועד בית

  ברשותי דירת גג, בטאבו הדירה מגודרת כ 80 מ"ר עם הצמדה של 100 מ"ר גג. הגג שלי- הוא לא משותף לאף אחד.

  הגג אינו בנוי - הוא גג פתוח ואין לו פרגולה.
  הוועד רוצה לחייב ותי בלשלם על כל השטח שרשום בטאבו - 180 מ"ר

  בסעיף 57 א. אני רואה שהתשלום הוא לפי שטח ריצפה
  בסעיף ב. אני רואה שלא צריך לשלם על מרפסות
  בעיף ג, אני רוצה שאם יש הצמדה אז כן צריך לשלם.

  השאלה קלדקמן, על כמה מ"ר אני צריך לשלם ? סעיף ג נוגד את ב.

  25 בנובמבר 2012
 • 26 בנובמבר 2012

  תשלום לועד בית

  שלום רב. אתה אמור לשלם בהתאם להוראות התקנון המוסכם. בהעדר תקנון מוסכם, החשבון הינו על פי הקבוע בחוק, קרי התשלום צריך להתבצע בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין הקובע כלהלן:
  "(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף
  ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו
  אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר".

  26 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?