• 12 בדצמבר 2012

  מס רכישה ; פינוי-בינוי

  שלום רב,

  א. במסגרת הליך פינוי- בינוי בה פונו ע"י יזמים דיירים בשכונה בחולון במשך שנים לא מעטות, פונו גם הוריי.
  ב. היזם קנה את המגרש (ומגרשים נוספים) במכרז של מנהל מקרקעי ישראל בו נדרש היזם לפנות את הדיירים ולדאוג להם לדיור בתמורה, במסגרת מה שמכונה פינוי-בינוי.
  ג. אף התנהל מאבק משפטי בין היזם להוריי (לא רק) ובשנת 2006 ניתן להסדר הפינוי-בינוי תוקף משפטי, ולאחר פסיקתא שניתנה , לבירור פס"ד ב- 2008, הועברו הוריי לדירה בהשכרה במיממון הקבלן עד השלמת הבניין החדש שנבנה במתחם בו גרו הוריי בתחילה, אמצע שנת 2011.
  ד. רשויות המס דורשים מהוריי מס רכישה. אני טוען כי אין זו קניה, אלא הליך פינוי-בינוי שהוגדר על ידי מנהל מקרקעי ישראל במכרז וחייב את היזם לפנות את הדיירים ולדוג להם לדירה בתמורה בבניין אותו הם בונים על המגרש בו גרו הוריי. למיטב הבנתי, הוריי פטורים ממס רכישה שהרי המדובר בפינוי-בינוי. הנכונה סברתי?
  ה. האם העובדה שבימ"ש פסק ב- 2006 כי הוריי לא ישלמו מס מכל סוג שהוא לרבות שכ"ט עו"ד וכו' פוטרת את הוריי ממס רכישה ללא קשר לנתון שצוין לעיל? האם חובת הדיווח היא בעת מתן פס"ד? או מזמן קבלת הנכס בפועל? האין חובת עוה"ד היה לדווח לרשויות המס על קבלת התמורה? במידה והתנהל ויכוח משפטי על משמעות פס"ד למתן פסיקתא שניתנה ב- 2008 האין הדיווח במקרה הגרוע היה צריך היה להינתן אז, ב- 2008? ולא ב- 2006?

  12 בדצמבר 2012
 • 13 בדצמבר 2012

  מס רכישה ; פינוי-בינוי

  שלום רב. השאלה שנשאלה מורכבת וסבוכה ולא ניתן לענות עליה ללא הכרות המקרה על פרטיו. מוצע לפנות לעוה"ד שייצג את ההורים בהליכים והמכירם היטב שיסייע לכם גם בעניין זה. לאחר שאמרנו זאת וכעקרון בלבד במכירת יחידת מגורים במסגר פינוי בינוי, פטור המוכר ממס רכישה ברכישת יחידת המגורים החלופית.

  13 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?