• 13 בדצמבר 2012

  הפרשי ארנונה

  שלום רב,
  אתמול נשלחו שני חיובים על שני נכסים בבעלותי בנושא הפרשי מדידה. העירייה טוענת כי הבית שברשותי אינו במ"ר שנטען (עשרים שנה אחורה) וכי גודלו נמצא גדול יותר במדידה שבוצעה לאחרונה ע"י מודדים מטעם העירייה.
  לכן קיבלתי קנס על הפרשים ארנונה שאני צריך לשלם, כנראה רק על השנה האחרונה.
  עפ"י אישורי הבנייה שברשותי יש לי אישורים על כל הבנייה שביצעתי ולא בוצע שינוי בהיבט הבנייה מאז האישור האחרון.
  שתי שאלות:
  1. האם אני נדרש לשלם את ההפרשים שנשלחו לי ע"י העירייה או להגיש ערר בטענה כי הרישומים שניתנו על ידינו היו אמיתיים וכי הטעות היא פקידותית בעירייה?
  2. האם כדאי להגיש ערר על המ"ר שהעירייה טוענת במידה ואני רואה הבדלים בין תוכניות הבנייה למדידות שהעירייה שלחה לנו?

  13 בדצמבר 2012
 • 19 בדצמבר 2012

  הפרשי ארנונה

  שלום רב.

  באפשרותך להשיג על קביעות השטח וכן לעתור כנגד החיוב הרטרואקטיבי. כבר נפסק בפסיקה כי לרוב חיוב ארנונה רטרואקטיבי אינו בתוקף, אלא אם היו טעמים כבדי משקל ככל שלא נמצא פגם בהתנהלות הנישום שיצדיק חיוב רטרואקטיבי חריג.

  19 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?