• 9 בינואר 2013

  הערכת שמאי

  מה תוקפה של שמאות מכרעת, שניתנה לגבי היטל השבחה שנדרש מבעליה של חלקה מסוימת בגין תכנית מסוימת, לגבי חלקה אחרת בתחום אותה תכנית ? האם הועדה המקומית לתו"ב שהיתה צד לשמאות המכרעת הנ"ל יכולה להתנער מההכרעה שכבר ניתנה ולדרוש מבעליה של החלקה האחרת, שבה חלה בדיוק אותה תכנית (ולצורך העניין – לא תכניות נוספות/אחרות), בגין ההשבחה מכוח אותה תכנית, יותר מכפי שהוכרע בשמאות המכרעת הנ"ל (באופן יחסי כמובן לחלקה האחרת - שטחה וכו') ?

  במילים אחרות – האם יש לשמאות מכרעת תוקף מחייב כלפי הועדה המקומית שהיתה צד לדיון בה בבוא אותה ועדה להתדיין אל מול בעלי חלקות אחרות בתחום אותה תכנית ? ואם לא תוקף מחייב לחלוטין – האם יש לאותה שמאות מכרעת משקל מסוים שכשלעצמו מחייב את הועדה המקומית ?

  9 בינואר 2013
 • 15 בינואר 2013

  הערכת שמאי

  מוצע לכם לפנות לפורום תכנון ובניה

  15 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?