• 19 בפברואר 2013

  מס שבח במכירה

  מכרתי בית והגשתי בקשה לפטור ממס שבח בשל דירה מזכה (לא בטוח שאקבל פטור זה מגרש די גדול).

  במידה ולא אקבל פטור (סביר שכך יהיה ), האם אוכל במסגרת השגה שאגיש לטעון להוצאות שיש לי ושמוכרות לצרכי מס שבח? אם לא בהשגה, מתי אוכל לטעון להוצאות אלה?

  19 בפברואר 2013
 • 19 בפברואר 2013

  מס שבח במכירה

  שלום רב. כעקרון החוק מגדיר כי על הנישום להגיש בתוך 40 ימים בין שומה הכוללת בין היתר את הניכויים והתוספות שהוא תובע לעניין חישוב השבח. ככל שתוצא שומה לפי מיטב השפיטה רשאי הנישום להשיג עליה ולטעון את טענותיו. כמו כן ככל שיש עובדות חדשות המשפיעות על השומה ניתן להגיש בתוך 4 שנים ובכפוף לקיום התנאים הקבועים בחוק בקשה לתיקון שומה. לאחר שאמרנו כל זאת עליך להתייעץ עם עוה"ד שטיפל לך בעסקה ודיווח עליה לרשויות המס בשמך.

  19 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?