• 28 בפברואר 2013

  זכויות לציבור בחניה פרטית

  בשנות השבעים נבנו ע"י שיכון עובדים בתים רבי קומות ללא חניה צמודה בירושלים.
  בתב"ע מופיע שטח חניה המשמש מספר בניינים. החניה בתב"ע מוגדרת בשם "חניה פרטית"
  בשנות השמונים בוצע תרש"צ שקבע זיקות הנאה לבניניים מסוימים בחניה זו. כל מגרש חניה והגדר למי יש בו זיקה.
  כל הזיקה סוכמה בשלושה סעיפים.
  " 1. מגרשי החניה הפרטיים המפורטים להלן יהוו חלקות רישום נפרדות וירשמו ע"ש בעלי הקרקע, מגרשי חניה פרטיים אלא ישועבדו בזיקת הנאה חופשית וללא הגבלה ולצמיתות לכל השימושים הקשורים לגישה ולמעבר להולכי רגל ולכלי רכב ולחניית כלי רכב לטובת המגרשים הנהנים.
  2. כן ישועבדו מגרשי חניה אלא בזכות גישה ומעבר חופשי להולכי רגל ולכלי רכב ובזכות חנית כלי רכב ולצורך ביצוע השירותים העירונים."

  האם המקרה של תרשץ המכיל סעיפים אלו מוכר ממקומות שונים בארץ ?
  האם מי שאינו רשום בטבלת בעלי הזיקה יכול לחנות?
  האם ישנם פסקי דין בנושא?
  מהו שיעבוד של חניה?

  28 בפברואר 2013
 • 13 במרץ 2013

  זכויות לציבור בחניה פרטית

  שלום רב. הגדרת "זיקת הנאה" בחוק המקרקעין הינה כ"שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמה זכות להחזיק בהם". זיקת הנאה מאפשרת לנהנה לעשות שימוש במקרקעין למטרות המוגדרות אך לא להחזיק בה.

  13 במרץ 2013
  • 13 במרץ 2013

   זכויות לציבור בחניה פרטית

   מה הדין של מי שלא רשום בזיקה? האם גם הציבור הרחב יכול להנות מחניה זו?
   האם יש פסקי דין בנושא זה?

   13 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?